On viu?

La tortuga d'estany i la tortuga de rierol són les dues espècies de tortugues d'aigua dolça autòctones de Catalunya. A diferència de la tortuga de rierol, la tortuga d'estany viu en masses d'aigua dolça estancada o de corrent lent (basses, llacunes, embassaments, pantans, rius lents), i sempre amb abundant vegetació a la riba i de fons fangós.
Fins i tot, poden trobar-se en aiguamolls ja que prefereixen zones de poca fondària amb molta vegetació flotant i marginal on poder-se amagar.

Per a la tortuga d'estany és important que aquests punts d'aigua siguin nets (suporta malament la contaminació), tinguin punts d'insolació, presentin fangs per a les postes, així com també necessita abundant presència dels animals que conformen la seva dieta, també molt sensibles a les agressions químiques dels ecosistemes.

Sabies que un dels principals factors que amenaça la tortuga d'estany és la modificació dels seus hàbitats?
Es calcula que a l'àrea del Mediterrani, i durant els últims 50 anys, s'han perdut el 60% dels espais humits que hi havia, i que la regressió d'aquests ecosistemes, malauradament, no està frenant-se. La majoria dels nostres espais humits desapareixen perquè estan essent dessecats, contaminats o bé aïllats per infraestructures.

MIRA'M!

Imprimibles