Com es mou?

Encara que sembli un animal lent, la torruga d'estany pot arribar a caminar més de 100 metres en un sol dia. En estudis realitzats per la Fundació Emys, on s'ha fet ràdioseguiment d'exemplars de tortuga d'estany, s'ha vist que hi ha exemplars que poden arribar a desplaçar-se fins a 9 Km en un any a la recerca d'hàbitat, menjar o espais per reproduir-se. 

Quant a la seva capacitat per desplaçar-se dins l'aigua, la tortuga d'estany neda de forma ràpida i pot arribar a aguantar-hi la respiració fins a 15 minuts.

La forta dependència que té aquesta espècie de l'hàbitat on viu, i el fet que es desplaci, bàsicament per terra i aigua, fa que sigui un animal que pateixi molt els problemes de connectivitat entre espais humits. A Catalunya, on el territori es troba molt fragmentat per infraestructures, és molt alt el perill que nuclis de tortuga d'estany quedin aïllats (efecte illa).

Quant una població no pot aparellar-se amb exemplars diferents, les cries són fruit de pares massa similars genèticament, cosa que provoca que, amb el temps, hi hagi una degeneració en l'espècie i que les cries neixin amb problemes físics o de fertilitat.

Sabies que les entitats ambientals que tenen cura de la tortuga d'estany realitzen peticions constants de modificacions de traçats d'infraestuctures o de construccions de passos de fauna per assegurar la connectivitat dels espais humits on viu tortuga d'estany?
A més, moltes d'aquestes entitats treballen amb la custòdia del territori com a eina d'assegurar aquesta connectivitat en finques privades.

MIRA'M!

Imprimibles