Amenaces

La tortuga d'estany és una espècia autòctona en perill d'extinció. Un dels principals perills que efecta aquest rèptil és la desaparició o contaminació dels hàbitats en viu: els espais humits (basses, recs, estanys, etc.). La construcció de cases, carreteres, línies elèctriques i l'ús de l’agricultura intensiva, es troben a l'arrel d'aquesta amenaça.

Juntament amb la construcció de cases, la proliferació de carreteres de trànsit rodat ha augmentat molt els atropellaments d'aquest rèptil, que no és prou ràpid per esquivar els vehicles i que no disposa d'un sentit de la vista gaire desenvolupat.

Un altre dels factors que estan potenciant la seva desparació és l'arribada d'espècies exòtiques, algunes de les quals en són grans depredadors (visó americà, cranc americà, perca, ós rentador, etc.) i d'altres compteixen amb elles per l'hàbitat i el menjar (tortugues exòtiques).

 

MIRA'M!

Imprimibles