Què menja?

La tortuga d’estany és un animal carnívor: s’alimenta de petits crustacis i mol·luscs, cucs, insectes, petits amfibis, peixos, i, fins i tot pot ser carronyaire, això és, que pot menjar algun animal mort que trobi a les riberes.
Quan és adulta, una petita part de la seva alimentació també es compon de matèria vegetal: plantes, fulles tendres, fruits caiguts a l’aigua, etc.

És una espècie oportunista, això vol dir que en funció de la disponibilitat d'aliment s'alimenta d’una cosa o altra, per exemple d'invertebrats i amfibis, sense menysprear la carronya ni la matèria vegetal.

Sabies que els capgrossos són petits amfibis que més endavant es transformaran en granotes?
En aquest estadi és quan formen part de l’alimentació de les tortugues d’estany i són una font important de la seva dieta. Els capgrossos surten dels ous durant la primavera, època en què les tortugues necessiten molt de menjar, ja que surten de la hibernació i també és l'època en què es reprodueixen.

MIRA'M!

Imprimibles