La tortuga d’estany

La tortuga d'estany és un dels rèptils propis de Catalunya, és a dir, que és una espècie autòctona.
En l’actualitat es considera una espècie en perill d'extinció, ja que en queden pocs exemplars, uns 1.000 arreu del nostre territori.

La Generalitat de Catalunya, en el decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, la considera espècie protegida de la fauna salvatge autòctona. Així mateix, el Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (pendent d'aprovació) considera que la seva supervivència a curt termini és poc probable.

No obstant això, el treball de diverses entitas ambientals i centres de recuperació de fauna ha permès que la tortuga d'estany es trobi estabilitzada en alguns nuclis (com és el cas de la plana de la Selva) i estigui essent recuperada i/o reintroduïda en altres (Estany de Banyoles, estany d'Ivars-VilaSana, Baix Ter i Delta de l'Ebre).

MIRA'M!

Imprimibles