Espais humits amb més tortugues d'estany


  • El Pla de la Selva té la població més ben conservada de Catalunya amb 500 exemplars.

    Pla de la Selva


  • La població de la Sèquia de Vila-Seca compta amb més d'un centenar d'exemplars.

    Pla de la Selva


  • El Delta de l'Ebre compta amb prop d'un centenar d'exemplars censats.

    Delta de l'Ebre

Projectes de Recerca

A continuació llistem els últims projectes de recerca de cada entitat vinculats a la tortuga d'estany i els seus hàbitats:

>> Estany de Banyoles
>> Estany d'Ivars-Vilasana
>> Pla de la Selva

Projectes a L'ESTANY BANYOLES
El Consorci de l’Estany és una entitat dedicada a la gestió i conservació de l’espai d’interès natural de l’Estany de Banyoles. No ha desenvolupat projectes específics de recerca relacionats amb la tortuga d’estany, però si que lidera un projecte de recuperació de la població d’Emys orbicularis en el marc d’un projecte finançat per la Unió Europea a través del programa LIFE+, conegut com a "Projecte estany".

>> Publicacions científiques del Consorci de l'Estany de Banyoles

........................................................................................................................
a dalt

Projectes de recerca a L'ESTANY D'IVARS
- Radioseguiment dels exemplars alliberats des de 2010 i fins a finals de 2012. Fet per la Universitat de Lleida i amb el suport del Consorci de l'Estany i la Fundació Catalunya-La Pedrera.
- Trampeig de tortugues exòtiques associat al projecte d’introducció de la tortuga d’estany. Realitzat pel Consorci de l'Estany.

........................................................................................................................
a dalt

Projectes de recerca al PLA DE LA SELVA
- "Aplicació del seguiment de bioindicadors dins del programa de consolidació de la custòdia a Riudarenes com a eina per a la conservació de la biodiversitat a escala local" (2010-en actiu). Realitzat per Fundació Emys
- "Avaluació de la qualitat de l'hàbitat per a Emys orbicularis: casos pràctics al Baix Ter i la Selva" (2009). Realitzat per Fundació Emys
- “Estudio de la conectividad entre núcleos poblacionales de galápago europeo en Girona: una herramienta de conservación de especies amenazadas” (2007-2008). Realitzat per Fundació Emys
- “Inventari, cartografia i caracterització de les basses de la Selva” (2008). Realitzat per Fundació Emys
- “Ecologia tròfica de la tortuga d'estany i caracterització de macroinvertebrats a Riudarenes” (2004-2005). Realitzat per Fundació Emys

>> Publicacions científiques de la Fundació Emys

...............................................................................................................................
A dalt