Espais humits amb més tortugues d'estany


  • El Pla de la Selva té la població més ben conservada de Catalunya amb 500 exemplars.

    Pla de la Selva


  • La població de la Sèquia de Vila-Seca compta amb més d'un centenar d'exemplars.

    Pla de la Selva


  • El Delta de l'Ebre compta amb prop d'un centenar d'exemplars censats.

    Delta de l'Ebre

Recerca

Al voltant de la dècada dels 80 del segle passat, és quan diverses entitats naturalistes s'adonen de la desaparició progressiva de la tortuga d'estany a Catalunya i inicien diversos projectes de recerca per conèixer millor l'espècia i poder establir estratègies per ajudar a conservar-la o a recuperar-la en els espais humits de casa nostra.

La metodologia de treball emprada en aquests estudis són els mostrejos amb trampes, que permeten tant prendre biometries de les tortugues com mostres de sang i fotografies dels exemplars capturats. Gràcies a aquest sistema de treball s'ha pogut observar les tendències al llarg del temps en cada un dels espais humits estudiats, comprovar i mesurar l'impacte de la construcció d'infraestructures en les poblacions de tortuga d'estany així com comprovar la idoneïtat de construir nous espais humits per afavorir el futur d'aquest rèptil.

Atès que la tortuga d'estany és una espècie protegida, només poden realitzar aquests mostrejos els tècnics autoritzats per la Generalitat de Catalunya.

A continuació, us oferim un vídeo demostratiu de com treballen els tècnics de Fundació Emys a l'hora de realitzar els seguiments: