Espais humits amb més tortugues d'estany


  • El Pla de la Selva té la població més ben conservada de Catalunya amb 500 exemplars.

    Pla de la Selva


  • La població de la Sèquia de Vila-Seca compta amb més d'un centenar d'exemplars.

    Pla de la Selva


  • El Delta de l'Ebre compta amb prop d'un centenar d'exemplars censats.

    Delta de l'Ebre

Estació Biològica Canal Vell

El CF de Canal Vell va ser creat el 1986 a partir de la transformació d’una antiga explotació agrària i ramadera. Des de llavors, és una instal·lació adscrita al Parc Natural del Delta de l’Ebre i està situat a la vora d’una de les llacunes més importants del delta.

Les tasques que es desenvolupen al Canal Vell són diverses i nombroses. Destacar que té un programa específic de conservació de la tortuga d’estany al Delta de l’Ebre que es va iniciar als anys 1990, el qual inclou els projectes de reproducció en captivitat i el de reintroducció a l’illa de Buda (2006) i a l’Alfacada (2011).

A part d’això, és un centre de rehabilitació i seguiment de fauna salvatge; tenen un programa d’educació ambiental i docència; donen suport a entitats de recerca i altres institucions que treballen al delta en temes de recerca i conservació; entre d’altres.