CRT

El Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera (CRT), està situat al Santuari del Camp (Garriguella, Alt Empordà). L'objectiu principal del centre és la cria en captivitat de les tortugues per tal de reduir la important mortalitat juvenil que es dóna a la natura i, per així, disposar d'un nombre d'individus suficient per tal d'alliberar-los i potenciar-ne les poblacions naturals. 

A les instal·lacions, totalment equipades i preparades, actualment si crien diferents tipus de tortugues, com per exemple: la tortuga mediterrània, la tortuga d'estany i la tortuga de rierol, totes elles espècies en greu perill d'extinció. I també s'acullen tortugues exòtiques, per tal d'evitar que siguin alliberades a la natura i competeixin i perjudiquin a les poblacions autòctones.

A més a més, en el CRT per una banda es fan estudis científics relacionats amb els aspectes de la biologia i l'ecologia de les tortugues existents a Catalunya. I per l'altra, es fa educació ambiental i pedagogia a través de les visites al centre per tal d'exposar la problemàtica de les tortugues i les necessitats per preservar-les. 

Com a cosa  a tenir en compte, explicar que l'inici de la cria de l'Emys Orbicularis al CRT es remunta al 1992 quan es van capturar 10 exemplars (8 femelles i 2 mascles) provinents de la desembocadura del riu Ter, de les quals es creu que varen ser els darrers exemplars que hi quedaven.