Espais humits amb més tortugues d'estany


  • El Pla de la Selva té la població més ben conservada de Catalunya amb 500 exemplars.

    Pla de la Selva


  • La població de la Sèquia de Vila-Seca compta amb més d'un centenar d'exemplars.

    Pla de la Selva


  • El Delta de l'Ebre compta amb prop d'un centenar d'exemplars censats.

    Delta de l'Ebre

CRARC

El CRARC (Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya) es va crear l'any 1992 a Masquefa, sent en aquell moment l'únic centre de recuperació de fauna salvatge, especialitzat en amfibis i rèptils, de l'estat espanyol. 

És una institució que es dedica a la rehabilitació de la fauna silvestre amb els objectius de retornar-la al seu hàbitat natural, promoure la recerca científica i l'educació ambiental. 

Els esforços del centre es concentren en tres aspectes. En primer lloc, en la gestió de rèptil i amfibis autòctons, com és el cas de la col·laboració del centre per introduir la tortuga d'estany a l'Estany d'Ivars i Vila-Sana i monotoritzant les tortugues que ja han estat alliberades.En segon lloc, la investigació és un puntal, donat que la formació continuada és bàsica per gestionar correctament la fauna salvatge.I finalment, la divulgació mediambiental per tal de donar a conèixer la tasca del CRARC i, per també, explicar a escoles, eplais i grups el fantàstic món dels rèptils i amfibis.

En relació a les tortugues d'estany, esmentar que des del CRARC, juntament amb la col·laboració d'altres institucions, el passat mes de juny varen fer el tercer alliberament de tortugues. A dia d'avui, la població de Emys Orbicularisés a l'estany és de 19 exemplars en total i, segons l'últim seguiment fet la darrera setmana de setembre, l'adaptació és molt satisfactòria en el cas de les exemplars juvenils i; en el cas dels adults mantenen els paràmetres normals.