Espais humits amb més tortugues d'estany


  • El Pla de la Selva té la població més ben conservada de Catalunya amb 500 exemplars.

    Pla de la Selva


  • La població de la Sèquia de Vila-Seca compta amb més d'un centenar d'exemplars.

    Pla de la Selva


  • El Delta de l'Ebre compta amb prop d'un centenar d'exemplars censats.

    Delta de l'Ebre

Poblacions captives

El fet que la tortuga d'estany sigui una espècie en perill d'extinció ha propiciat que diversos centres de recuperació de fauna hagin dedicat el seus esforços a treballar per a la seva conservació tot creant poblacions captives.

Al llarg dels anys aquests centres han recollit els últims exemplars de tortuga d'estany en espais humits greument degradats amb l'objectiu de mantenir-ne la població tot esperant que es faci la recuperació de l'espai natural. És el cas, per exemple, de la retirada de tortugues d'estany que es va fer al Baix Ter anys abans que es restauressin les Basses d'en Coll.

Els exemplars conservats en captivitat són acollits per tal d'assegurar-ne la seva reproducció i facilitar el posterior alliberament de les seves cries en els espais restaurants o bé en espais de nova creació que es volen colonitzar. En qualsevol cas, els centres de reproducció procuren alliberar exemplars amb els mateixos fenotips (variacions genètiques) de les diverses poblacions catalanes, de manera que les cries alliberades en cada espai sigui el màxim de similars als exemplars que s'hi varen recollir.

Alhora, els alliberaments es programen per fer-se en zones diverses d'un mateix espai humit per tal d'afavorir la dispersió de l'espècie i augmentar les possibilitats de supervivència en casos de catàstrofe o de contaminació.

A Catalunya, hi trobem tres centres de fauna que es dediquen a la recuperació de la tortuga d'estany:
- CRARC
- CRT
- Estació Biològica Canal Vell