Sèquia de Vila-Seca

L'espai natural
La Sèquia Major és un petit espai del PEIN, també inclòs a la Xarxa Natura 2000, que inclou un canal d'1km de llargada i dues zones inundables, una a l’extrem sud-oest de la sèquia i l’altra a l’extrem nord.

La Sèquia Major acull diverses espècies de flora i fauna destacades pel seu interès biològic. Entre els animals en destaquen el fartet, la serp de ferradura, el dragó rosat o la tortuga d'estany

Aquest espai presenta una de les poblacions, després de la del Pla de la Selva, més ben conservades de tortuga d'estany de tot Catalunya. En aquest espai, la viabilitat de la població del queloni autòcton es veu, sobretot, amenaçada per la presència de tortugues exòtiques.

Mapa de cites a CTN

A continuació, us mostrem un mapa de cites. Els punts vermells són espais on s'ha localitzat un o diversos exemplars de l'espècie.

Algunes d'aquestes cites responen a un o pocs exemplars trobats i a poblacions envellides i en risc de desaparèixer.