Pla de la Selva

La plana de la Selva està catalogada com a zona d’Alt Interès Herpetològic per l’Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Réptiles de España, donada l'elevada riquesa d'amfibis i rèptils que acullen els seus espais humits. Així mateix, la població selvatana de tortuga d'estany compta amb uns 500 exemplars i és la més ben conservada del Nord-Est de la Península Ibèrica.

Amb una piràmide poblacional jove i amb diversos nuclis reproductius, aquesta espècie ocupa un gran nombre de zones humides d'interès ecològic, com són l'estany de Sils (PEIN), els prats de Caldes de Malavella (PEIN), la xarxa de basses de Riudarenes, la riera de Santa Coloma o el delta del Tordera (PEIN). En l'actualitat, la pèrdua d'ambients aquàtics per dessecació, i la fragmentació del medi per les infraestructures (N-II/A-II, AP-7, AVE, MAT, etc.) són les principals amenaces dels nuclis selvatans. Aquests factors impedeixen l’intercanvi d'individus, procés indispensable per a mantenir la viabilitat de la població a llarg termini.

És per aquest motiu que la Fundació Emys ha inclòs 1.500 ha d’aquests espais humits en 23 acords de custòdia, cosa que li permet fer recerca, gestionar i protegir l’hàbitat de la tortuga d’estany a la plana de la Selva. Gràcies als acords de custòdia, la Fundació Emys està creant una xarxa d’espais humits que garanteix la connectivitat biològica per amfibis i rèptils i permet recollir informació actualitzada sobre l’estat poblacional de la tortuga d’estany dins el seu Programa de Seguiment de Bioindicadors.

Mapa de cites a CTN

A continuació, us mostrem un mapa de cites. Els punts vermells són espais on s'ha localitzat un o diversos exemplars de l'espècie.

Algunes d'aquestes cites responen a un o pocs exemplars trobats i a poblacions envellides i en risc de desaparèixer.