Delta de l'Ebre

Parc Natural del Delta de l'Ebre
Els aiguamolls del delta de l’Ebre són l'espai humit més ric en biodiversiat de tot Catalunya. Aquest indret, a més de ser imprescidible per a la supervivència d'innumerables espècies de plantes i animals, també ofereix beneficis econòmics a les comunitats locals mitjançant la pesca, l’agricultura, les salines, i el turisme.

Els orígens del Parc daten de la mobilització popular que es va fer l'any 1983 en contra d'unes dessecacions que s'havien fet al Canal Vell i pel perill que això comportava per a la bassa de dessecar-se totalment i convertir-se en arrossars.

Al Delta de l'Ebre també hi destaca la reserva de l’Alfacada. L'Alfacada és una zona d'aiguamolls clau per a la nidificació dels ocells, gràcies a l’existència de diferents hàbitats en funció del grau de salinitat i d’inundació. L'any 2004 l'Alfacada va ser adquirida per la Fundació Catalunya-La Pedrera, que l'ha gestionada amb l’objectiu de preservar els seus valors naturals. Amb la implementació del projecte LIFE Delta Lagoon s'han recuperat 50 ha més de llacuna costanera, la qual cosa representa, fins ara, l'increment més gran d’aquests tipus d’hàbitats al Delta de l’Ebre.

La tortuga d'estany al Delta de l'Ebre
Al Delta de l'Ebre hi ha gairebé un centenar de tortugues d'estany, que es troben en dues llacunes litorals. En tota aquesta zona no se’n coneix cap nucli de població amb un nombre elevat d’individus i només se n'ha trobat una població reproductora. Així, la població més nombrosa és la del Canal Vell, que compta amb uns 30 exemplars (Bertolero, 2004) i és, a més, l’única que se sap amb seguretat que es reprodueix cada any.  

Durant l'última dècada, les mesures de recuperació de les poblacions de tortuga d'estany del Delta de l'Ebre han inclòs tasques de millora dels hàbitats de Canall Vell i de la Zona 12 (Encanyissada); i l'alliberament de 80 exemplars procedents de la cria en captivitat que es desenvolupa al Centre de Recuperació del Canal Vell.

Aquests alliberaments han estat realitzats pel Parc Natural del Delta de l'Ebre dins el Projecte Life Delta-Lagoon, que també han rebut el suport de la Fundació Catalunya-La Pedrera en els alliberaments fets a l'Alfacada. 

 

Mapa de cites a CTN

A continuació, us mostrem un mapa de cites. Els punts vermells són espais on s'ha localitzat un o diversos exemplars de l'espècie.

Algunes d'aquestes cites responen a un o pocs exemplars trobats i a poblacions envellides i en risc de desaparèixer.