Aiguamolls de l’Empordà

Els aiguamolls de l'Empordà són un dels grups de maresmes més importants de Catalunya i en l'actualitat es troben protegits sota la figura de Parc Natural. L'actual zona protegida comprèn 4.824 ha formades per dunes, llacunes salabroses i dolces, prats inundables i zones de conreu.

Antigament, els aiguamolls ocupaven tot el pla del litoral del golf de Roses i del baix Ter, però van anar desapareixent per l'expansió de l'agricultura i la ramaderia amb canals de dessecació, la canalització de la Muga i la construcció de de diversos embassaments com el de Sau i Boadella. Sis llacunes petites i l'estany de Castelló van desaparèixer.

A la segona meitat del segle XX, la urbanització de la zona va posar en perill l'àrea. En el 1976 una campanya promoguda pel Grup de Defensa dels Aiguamolls Empordanesos, va alertar l'opinió publica. Gràcies a aquest moviment, l'any 1983 el Parlament de Catalunya va emparar els aiguamolls en la Llei de declaració de paratges naturals d'interès nacional i reserves integrals. 

La tortuga d'estany als aiguamolls de l'Empordà
La tortuga d'estany havia estat una espècie abundant als aiguamolls de l'Empodrà, però a causa del deteriorament de les zones humides les seves poblacions han anat disminuint al llarg de les últimes dècades.

Durant els anys 90 es van capturar exemplars adults a la zona del Baix Ter, ja que als aiguamolls només hi quedaven alguns exemplars aïllats, i es van traslladar al Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera per desenvolupar-hi un projecte de reproducció en captivitat.

De forma periòdica, i amb la participació de les escoles de la zona, el CRT s'encarrega d'alliberar els exemplars criats en captivitat als Aiguamolls de l'Empordà.

 

Mapa de cites a CTN

A continuació, us mostrem un mapa de cites. Els punts vermells són espais on s'ha localitzat un o diversos exemplars de l'espècie.

Algunes d'aquestes cites responen a un o pocs exemplars trobats i a poblacions envellides i en risc de desaparèixer.