Espais humits amb més tortugues d'estany


  • El Pla de la Selva té la població més ben conservada de Catalunya amb 500 exemplars.

    Pla de la Selva


  • La població de la Sèquia de Vila-Seca compta amb més d'un centenar d'exemplars.

    Pla de la Selva


  • El Delta de l'Ebre compta amb prop d'un centenar d'exemplars censats.

    Delta de l'Ebre

On trobar-la?

Malgrat ser una espècie en perill d'extinció, la tortuga d’estany té una distribució àmplia a gran part d'Europa, incloent-hi la península Ibèrica. A Catalunya es troba majoritàriament a les zones costaneres, sobretot a les conques de la Tordera, el Ter i l'Ebre i compta amb un total de 1.000 exemplars

La zona amb més presència d'exemplars registrats és a la plana de la Selva, amb la presència d'uns 500 exemplars vius i diversos punts de reproducció. Destaquen també les tasques de recuperació de les poblacions de l'Estany de Banyoles, l'Estany d'Ivars i Vila-Sanadel Baix Ter i del Delta de l'Ebre.

A continuació, us mostrem un mapa de la distribució de la tortuga d'estany a Catalunya (elaborat pel Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya), on els punts vermells són espais on s'ha localitzat un o diversos exemplars de l'espècie. Cal tenir present que algunes d'aquestes cites responen a un o pocs exemplars trobats i a poblacions envellides i en risc de desaparèixer.

 

Mapa de cites a CTN

A continuació, us mostrem un mapa de cites. Els punts vermells són espais on s'ha localitzat un o diversos exemplars de l'espècie.

Algunes d'aquestes cites responen a un o pocs exemplars trobats i a poblacions envellides i en risc de desaparèixer.