Una tortuga en 360º

I com és una tortuga d'estany?
Vídeo que conjuga la visió real en 360º d'una tortuga d'estany i la seva reproducció en 3D que presenta la seva morfologia. Cal clicar primer en el botó dret inferior per canviar de visió i després accedir al botó del mig per veure l'esquema en 3D de la imatge de la tortuga.