Objectius

Els objectius plantejats pel projecte “Educació en la conservació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i els seus hàbitats” són els següents: 

  • Fomentar la sensibilització envers la protecció de les zones humides amb tortuga d'estany (Emys orbicularis)
  • Revaloritzar els espais humits gestionats per a la conservació de la tortuga d’estany
  • Implicar a la població en la conservació de la tortuga d'estany i el seu hàbitat
  • Consensuar els criteris de conservació de la tortuga d’estany i els seus hàbitats
  • Conèixer la distribució territorial de la tortuga d’estany, i la interacció de l’espècie amb l’hàbitat